Бои и грундове за метал

AKİŞ BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Akiş Boya е компания, създадена през 1982 г. на площ от 15 000 м2 с предмет на дейност производство на индустриални бои и грундове за много сектори като промишлеността, автомобилостроенето, мебелното производство, строителството, текстила и изолацията. Akiş произвежда собствени суровини за алкидна смола и PVA , като се стреми всеки ден с непрекъснатата си политика към научноизследователска и развойна дейност. Компанията е отличена със специалната награда на Търговско-промишлената камара през 2002 г. с износа на алкидна смола.