Бързо съхнещ алкиден цинк фосфатен продукт Admiral RA 30 Zink

Бързо съхнещ алкиден цинк фосфатен продукт Admiral RA 30 Zink

Описание

ПРЕИМУЩЕСТВА

-Бързо съхнещ от въздуха

-Мат

-Гъвкав

-Приложим за метал и дърво

-Отлични адхезионни свойства

-Може да се пече при ниски температури

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

СПЕЦИФИЧНА ПЛЪТНОСТ (може да варира в зависимост от цвета): 1.63 ± 0.15 g/cm3

СУХО ВЕЩЕСТВО ПО ОБЕМ може да варира в зависимост от цвета): % 60±4

ТИПИЧНА ДЕБЕЛИНА НА СУХ ФИЛМ

*DFT=Препоръчителна дебелина на сух филм за един слой: 60 –100 micron

ТЕОРЕТИЧЕН РАЗХОД:

*може да покаже обезцветяване над 65 °C. – 60 micron DFT = 9.24 m2/kg 100 micron DFT = 3,24 m2/kg

Температурна устойчивост (Макс.): Продължително: 82 °C ; Непродължително: 93 °C;

ЦВЕТОВЕ: по Ral
Гланц ≈60° (може да варира в зависимост от цвета): 10±5 GU

322 ±3 g/l (за бял цвят)

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ при 23°C

Сух на допир – 15-30 мин

Крайно изсъхване – 3-4 часа

* Времето за съхнене е измерено спрямо следния стандарт ASTM D1640.

Тегло на комплект: 18 кг

Метод на нанасяне:

–          Четка, валяк, въздушно – конвенционален метод или безвъздушно.

Разреждане :виж технически лист