Бързо съхнещ алкиден продукт Admiral RB 30

Бързо съхнещ алкиден продукт Admiral RB 30

Описание

ПРЕИМУЩЕСТВА

-Бързо съхнеща от въздуха

-Полугланц

-Гъвкавa

-Приложима за метал и дърво

-Може да се пече при ниски температури макс. 120°C

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

СПЕЦИФИЧНА ПЛЪТНОСТ (може да варира в зависимост от цвета):  1.45 ± 0.15 g/cm3

СУХО ВЕЩЕСТВО ПО ОБЕМ (може да варира в зависимост от цвета): % 54±4

ТИПИЧНА ДЕБЕЛИНА НА СУХ ФИЛМ

*DFT=Препоръчителна дебелина на сух филм за един слой:30 –80 micron

ТЕОРЕТИЧЕН РАЗХОД:

*може да покаже обезцветяване над 65 °C. – 30 micron DFT =12.41 m2/kg 80 micron DFT = 4,66 m2/kg

Температурна устойчивост (Макс.): Продължително: 93 °C ; Непродължително: 120 °C;

ЦВЕТОВЕ по Ral
Гланц ≈60° (може да варира в зависимост от цвета): 20±5 GU

365 ±3 g/l (за бял цвят)

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ при 23°C

Сух на допир – 15-25 мин

Крайно изсъхване – 6-8 часа

* Времето за съхнене е измерено спрямо следния стандарт ASTM D1640.

Тегло на комплект:  15 кг

Метод на нанасяне:

–          Четка, валяк, въздушно – конвенционален метод или безвъздушно.

Разреждане по технически лист