Полиуретаново покритие Admiral AC15

Полиуретаново покритие Admiral AC15

Описание

ПРЕИМУЩЕСТВА

-Възможност за полагане по Ral система или по задание на клиента

-Добри покривни свойства

-Висока УВ устойчивост

-Висок Гланц =90

-Много бързо съхнене при употреба на ускорен втвърдител

-Възможна употреба върху 1к грундове (след проверка) и върху 2к грундове

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

СПЕЦИФИЧНА ПЛЪТНОСТ (може да варира в зависимост от цвета): 1.15 ± 0.15 g/cm3

СУХО ВЕЩЕСТВО ПО ОБЕМ (може да варира в зависимост от цвета): % 55±4

ТИПИЧНА ДЕБЕЛИНА НА СУХ ФИЛМ

*DFT=Препоръчителна дебелина на сух филм за един слой: 30 –60 micron DFT*

ТЕОРЕТИЧЕН РАЗХОД:

*може да покаже обезцветяване над 65 °C. – 30 micron DFT =13.63 m2/kg 60 micron DFT = 6,81 m2/kg

Температурна устойчивост (Макс.): Продължително: 93 °C ; Непродължително: 120 °C;

ЦВЕТОВЕ по Ral
Гланц60°(може да варира в зависимост от цвета): 90±3 GU

459 ±3 g/l (For color White)

Смесващо съотношение : тегловно 2/1

Живот на сместа: 3,5 часа

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ при 23°C

Сух на допир – 40-50мин

Крайно изсъхване – 12- 24 часа

* Времето за съхнене е измерено спрямо следния стандарт ASTM D1640.

Тегло на комплект: 24,0 кг

Метод на нанасяне:

–          Четка, валяк, въздушно – конвенционален метод или безвъздушно.

Разреждане по технически лист