ПОЛИУРЕТАНОВ ГРУНД 1К HYDROTON POLYURETHANE PRIMER 1K

ПОЛИУРЕТАНОВ ГРУНД 1К HYDROTON POLYURETHANE PRIMER 1K

Описание

Антикорозионен едно-компонентен полиуретанов грунд с общо предназначение с бързо съхнене за защита на стомана в леки до средно атмосферни корозивни среди. В комбинация със подходящ грунд и дебелина приложима за среда от C1 до C3.

Препоръчва се за защита от корозия на стоманени конструкции при външни и вътрешни приложения. Може да се прилага чрез въздушно пръскане, безвъздушно, въздушна асистенция или електростатично.

Препоръчителни дебелини от 40-120микрона.

Време за съхнене – сух на допир 20мин при 23оС при 50микрона

Покривност 8-10м2/кг

Мат покритие

Цветове – сив

Всички повърхности трябва да бъдат почистени от ръжда, масло, прах и др. Препоръчваме пясъкоструене Sa 2 1/2.

  • Разбъркайте добре боята преди употреба. Възможно използването на четка или валяк за малки повърхности и поправки
  • Разреждане: 10-15% с разтворител Ν ́401или Ν ́601.

• Почистване на инструменти: с разтворител Ν ́401 или Ν ́601.