Уред за измерване на точка на роса Dewpoint meter

Уред за измерване на точка на роса Dewpoint meter

Описание

Уреда за измерване на точката на оросяване позволява тестване за оценка на вероятността от кондензация на повърхността, която трябва да бъде боядисана, и установяване дали условията на работното място са подходящи за боядисване или не.

По принцип температурата на стоманената повърхност трябва да бъде поне 3 ° C над точката на оросяване, когато се нанасят бои. Под тази температура точката за измерване на точката на заглушаване ще задейства аларма и цветът на дисплея ще се промени, за да ви предупреди, че повърхностните условия не са подходящи за боя.

Доставя се в индустриален калъф за носене със сензор за влажност, сонда за повърхностна температура. Сертификатите за калибриране са допълнителна опция.
Измервания на относителна влажност, температура на оросяване, въздух
температура. Повърхностна температура и температурата на повърхността е близка до точката на оросяване когато използвате сензора за температурата на повърхността.
Сменяем сензор за влажност и повърхност
Температурната сонда позволява на потребителя да замени повредения или извън калибрационната дата Сензор и сонда.
Сертификатите за калибриране с проследимост към UKAS са допълнителни опции. Сертификатите се доставят като на хартия и са достъпни онлайн.