Уред за измерване обработена след бластиране повърхност Testex Gauge

Уред за измерване обработена след бластиране повърхност Testex Gauge

Описание

Testex Gauge се използва за измерване на направено копие на Testex Tapex – тестерна лента и определяне на средната максимална височина на връх до долина на бластираната повърхност.

Testex Gauge се доставя в калъф за носене с Testex Tape X Coarse, Testex Tape Coarse -– тестерна лента and Burnishing Tool. Сертификатът за калибриране е допълнителна опция.
Уникалната реплика –копие техника за реплика –копие и модулът за изермване позволяват точни измервания на повърхностния профил.
Testex Tape – лента за измерване прави повърхностните реплики-копия лесни за получаване и произвежда средни максимални стойности от връх до долина
които осигуряват оптимална ефективност на взривяването. Реплики
могат да бъдат запазени за бъдещи справки.
Testex Gauge уред се използва за измерване на създаденото копие върху лентата -Testex Tape реплика и да определи средния максимум височина от върха до долината на прорязания профил.
Измерванията се извършват чрез нулиране на габарита при -50 μm (-2 мили). Това е, за да се даде възможност за филм подкрепа.
Поставете репликираната зона между наковалките- челюстите и внимателно свалете подвижната наковалня върху филма. Четенето може сега да се вземе, като ви дава средната връх до долината височината на прорязания профил.