Услуги

Услуги 2024-06-11T07:19:59+00:00

„Пейнт сървиз“ – ООД предлага следните услуги:

  • Почистване на детайли чрез пясъкоструене/дробоструене на детайли от черна стомана,
    неръждаема стомана и алуминий.
  • Мокро боядисване на детайли от черна стомана, алуминий или поцинковани детайли.
  • Машинно боядисване на индустриални покриви от поцинкована ламарина и термопанели.
  • Полагане на хидроизолация.
  • Полагане на епоксидни подови покрития.
  • Машинно боядисване с латекс и фасадни бои.
  • Хидробластиране и обрушване на бетони с вода 1200 бара.